Företagsutbildningar

Har din personal rätt utbildning?

 

Är ditt företag och din personal i behov av vidare­utbildning? Har din personal rätt behörighet i form av certifikat och intyg för att kunna utföra alla de arbeten ni gör? Tillsammans med våra erfarna kursledare från branschen hjälper Movant Företagsutbildningar ert företag att spetsa kompetensen. Vi erbjuder kurspaket utformade efter era behov, allt för att göra ert företag så attraktivt som möjligt på marknaden.

Våra kurser

 • Arbete på väg

  NIVÅ 1 & 2. Riskerna på vägarbetsplatser är många, därför måste alla som arbetar där vara utbildade. Med rätt utbildn...

 • Bultpistol

  För att få använda en bultpistol är det av yttersta vikt att användaren har fullt tillräcklig kunskap kring det. Arbe...

 • Elsäkerhet

  Kommer du i kontakt med elinstallationer i ditt arbete? Den här utbildningen hjälper dig att bedöma vilka elarbeten d...

 • Fallskydd

  Vid fallolyckor är konsekvenserna ofta allvarliga. Om man faller och blir hängande i sele är risken stor att drabbas...

 • Heta arbeten

  En utbildning i Heta arbeten behövs när det gäller allt arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning på en till...

 • HLR

  Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Med ­utbildning i Hjärt- och lungräddning kan du vara...

 • Lås

  Utbildning för dig som arbetar som fastighetsskötare eller motsvarande, där lås är en del av arbetet.

 • Mobila arbetsplattformar

  Vid arbete med mobila arbetsplattformar kan bristande kunskap och ­felaktig hantering leda till många olyckor. Med de...

 • Skotta säkert

  Flera försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare och entreprenörer ska ha utbildningen Skotta säkert...

 • Ställningsbyggnad

  Inom EU faller ungefär 500 000 människor varje år från byggnadsställningar, varav en tiondel skadas allvarligt. På gr...

 • Svets

  Movant Företagsutbildningar kan erbjuda företagsanpassade ­utbildningar inom svets. Efter samtal med er lämnar vi gär...

 • Systematiskt brandskyddsarbete

  Utbildningen handlar om att förebygga brand och förhindra eller ­begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbun...

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar, viktig och naturlig del av varje verksamhet. Alla företag...

 • Säkra lyft

  80 % av alla olyckor på en arbetsplats beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föres...

 • Travers / Kran

  Nästan alla olyckor och tillbud med traverser har sin grund i okunskap. Därför är utbildning det absolut viktigaste o...

 • Truck

  Movant Företagsutbildningars Truck-utbildning följer TLP10-­läroplanen som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Detta...