Vill du dela med dig av din yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet?

Att ta emot en studerande från Movant är att ge yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet. Det är värdefullt både för eleven, näringslivet men även för samhället. Och du, som företagare, har också något att vinna: en framtida arbetskamrat och ett smidigt sätt att anställa. 

APL
En elev har som riktlinje att ha cirka 8-16 veckors APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) under sin utbildning hos oss. I skolan får eleven lära sig grunderna i sitt yrke, och får chansen att öva och pröva. Det är viktigt att få gå i skolan för att få en viss grundförståelse av yrket. Miljön i skolan är byggd för att motsvara verkligheten, med den utrustning som finns hos er. 

På sin APL lär sig deltagaren hur det fungerar i verkligheten. Han/hon får känna av press, stress och goda arbetskamrater. När du tar emot en elev från oss får du en APL-folder där all information om förutsättningarna framgår. 

Försäkringar:
Alla elever är försäkrade. 

Handledarutbildning:
Handledarens roll är bland annat att tillsammans med läraren och eleven diskutera kring hur det går för eleven samt de styrkor och svagheter som eleven har. I samband med att eleven påbörjar sin APL erbjuder Movant en handledarintroduktion. Genom Skolverket kan man genomföra en utbildning via internet, här kan du läsa mer om handledarutbildningen

Om du är intresserad av att veta mer om hur det är att ta emot en elev från oss, tveka inte att ta kontakt med oss. Kontaktinfo till våra rektorer hittar du under respektive ort under Våra skolor.

Kompetensutveckling för din/er personal?

Movant breddar personalens kompetenser

Är du företagare anordnar Movant certifieringsutbildningar inom bland annat Heta arbeten, ställningsbyggnad och mobila arbetsplattformar. Vi kan även bredda dina eller din personals kompetenser inom t ex plattsättning, elsäkerhet samt golvläggning. 

Låter det intressant? Under Företagsutbildningar ger vi dig mer information.

Kompetens_movant